ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 ธันวาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

     นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) พร้อมด้วยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 และนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 

ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3
 อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564


ภาพกิจกรรม | ภาพกิจกรรม(แหล่ง : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต - 3 | 
 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ