รายการจังหวัด [ เพชรบุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1076370198 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1176100001 อรุณประดิษฐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ