รายการจังหวัด [ ปราจีนบุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1025290272 กบินทร์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1025290288 ศรีมหาโพธิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1125100028 รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ