รายการจังหวัด [ พะเยา ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1056320291 พะเยาพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.พะเยา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1056320298 ฝายกวางวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.พะเยา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1056320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พะเยา เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1356056401 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ