ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 06 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 บันทึข้อมูลโดย: ชัชชยา