ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 กรกฎาคม 2566

สรุปลงพื้นที่ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านควนตะวันนอก

 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง