ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 กรกฎาคม 2566

สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สพป.ชุมพร 2

 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง