ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 กรกฎาคม 2566

สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง