ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 พฤษภาคม 2566

บทสรุปผู้บริหาร การรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่รับตรวจ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนั

 บันทึข้อมูลโดย: ออมใจ บุญเขียว