ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 28 สิงหาคม 2566

รายงานผลการตรวจฯ กรณีปกติ รอบที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวปุณณ์ขนิษฐ์ มหัทธนาจินดา