ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 13 กันยายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 17

 บันทึข้อมูลโดย: พิชญานิน