ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กันยายน 2566

การตรวจราชการฯกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(นายพีระศักดิ์ รัตนะ)

 บันทึข้อมูลโดย: