ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 พฤษภาคม 2566

ข้อสั่งการการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดตราด ของนายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.เขตตรวจ 9

 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา