ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต2

 บันทึข้อมูลโดย: นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ