ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1

 บันทึข้อมูลโดย: