ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มิถุนายน 2566

แบบตรวจราชการและติดตามประเมินนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการโรงเรียนคุณภาพ(29 พ.ค.66) โรงเรียนวัดโคศุภราช

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์