ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มิถุนายน 2566

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (14 ธ.ค.65)

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์