ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มิถุนายน 2566

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ(14 พ.ย.2565)

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์