ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มิถุนายน 2566

ปกรายงานฯ

 บันทึข้อมูลโดย: ศน.องอาจ ดีประดวง