ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มิถุนายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์

 บันทึข้อมูลโดย: นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล