ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ยะลา เขต1

 บันทึข้อมูลโดย: นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ