ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการของ ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 (จังหวัดหนองคาย อุดรธานีและหนองบัวลำภู)

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล