ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามจุดเน้นนโยบาย1.1การดำเนินงานตามแผนมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการป้องกันภุยคุกคามรูปแบบใหม่

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสมเพียร เทียนทอง