ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กรกฎาคม 2566

รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ