ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 13 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการ รอบ2

 บันทึข้อมูลโดย: นายสายันต์ ดวงบัณฑิต