ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ (โรงเรียนคุณภาพ)

 บันทึข้อมูลโดย: นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล