ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 /2566 ศธภ.12 วันที่ 12-15 มิ.ย.66 พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

 บันทึข้อมูลโดย: นางสกุลรัตน์ ธรรมแสง