77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดูผลการทดสอบระดับชาติ รายเขตพื้นที่

รายละเอียด

รายการเขตพื้นที่

ที่ รายการ รายละเอียด
10010000 สพป.กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
101701 สพม.เขต 1 รายละเอียด
101702 สพม.เขต 2 รายละเอียด
101703 สพม.เขต 3 รายละเอียด
101704 สพม.เขต 4 รายละเอียด
101705 สพม.เขต 5 รายละเอียด
101706 สพม.เขต 6 รายละเอียด
101707 สพม.เขต 7 รายละเอียด
101708 สพม.เขต 8 รายละเอียด
101709 สพม.เขต 9 รายละเอียด
101710 สพม.เขต 10 รายละเอียด
101711 สพม.เขต 11 รายละเอียด
101712 สพม.เขต 12 รายละเอียด
101713 สพม.เขต 13 รายละเอียด
101714 สพม.เขต 14 รายละเอียด
101715 สพม.เขต 15 รายละเอียด
101716 สพม.เขต 16 รายละเอียด
101717 สพม.เขต 17 รายละเอียด
101718 สพม.เขต 18 รายละเอียด
101719 สพม.เขต 19 รายละเอียด
101720 สพม.เขต 20 รายละเอียด
101721 สพม.เขต 21 รายละเอียด
101722 สพม.เขต 22 รายละเอียด
101723 สพม.เขต 23 รายละเอียด
101724 สพม.เขต 24 รายละเอียด
101725 สพม.เขต 25 รายละเอียด
101726 สพม.เขต 26 รายละเอียด
101727 สพม.เขต 27 รายละเอียด
101728 สพม.เขต 28 รายละเอียด
101729 สพม.เขต 29 รายละเอียด
101730 สพม.เขต 30 รายละเอียด
101731 สพม.เขต 31 รายละเอียด
101732 สพม.เขต 32 รายละเอียด
101733 สพม.เขต 33 รายละเอียด
101734 สพม.เขต 34 รายละเอียด
101735 สพม.เขต 35 รายละเอียด
101736 สพม.เขต 36 รายละเอียด
101737 สพม.เขต 37 รายละเอียด
101738 สพม.เขต 38 รายละเอียด
101739 สพม.เขต 39 รายละเอียด
101740 สพม.เขต 40 รายละเอียด
101741 สพม.เขต 41 รายละเอียด
101742 สพม.เขต 42 รายละเอียด
11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รายละเอียด
11020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รายละเอียด
12010000 สพป.นนทบุรี เขต 1 รายละเอียด
12020000 สพป.นนทบุรี เขต 2 รายละเอียด
13010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1 รายละเอียด
13020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2 รายละเอียด
14010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รายละเอียด
14020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รายละเอียด
15010000 สพป.อ่างทอง รายละเอียด
16010000 สพป.ลพบุรี เขต 1 รายละเอียด
16020000 สพป.ลพบุรี เขต 2 รายละเอียด
17010000 สพป.สิงห์บุรี รายละเอียด
18010000 สพป.ชัยนาท รายละเอียด
19010000 สพป.สระบุรี เขต 1 รายละเอียด
19020000 สพป.สระบุรี เขต 2 รายละเอียด
20010000 สพป.ชลบุรี เขต 1 รายละเอียด
20020000 สพป.ชลบุรี เขต 2 รายละเอียด
20030000 สพป.ชลบุรี เขต 3 รายละเอียด
21010000 สพป.ระยอง เขต 1 รายละเอียด
21020000 สพป.ระยอง เขต 2 รายละเอียด
22010000 สพป.จันทบุรี เขต 1 รายละเอียด
22020000 สพป.จันทบุรี เขต 2 รายละเอียด
23010000 สพป.ตราด รายละเอียด
24010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รายละเอียด
24020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รายละเอียด
25010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รายละเอียด
25020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รายละเอียด
26010000 สพป.นครนายก รายละเอียด
27010000 สพป.สระแก้ว เขต 1 รายละเอียด
27020000 สพป.สระแก้ว เขต 2 รายละเอียด
30010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1 รายละเอียด
30020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2 รายละเอียด
30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3 รายละเอียด
30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 รายละเอียด
30050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5 รายละเอียด
30060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6 รายละเอียด
30070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7 รายละเอียด
31010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รายละเอียด
31020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รายละเอียด
31030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รายละเอียด
31040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รายละเอียด
32010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1 รายละเอียด
32020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2 รายละเอียด
32030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3 รายละเอียด
33010000 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียด
33020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รายละเอียด
33030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด
33040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รายละเอียด
34010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รายละเอียด
34020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รายละเอียด
34030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รายละเอียด
34040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รายละเอียด
34050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รายละเอียด
35010000 สพป.ยโสธร เขต 1 รายละเอียด
35020000 สพป.ยโสธร เขต 2 รายละเอียด
36010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รายละเอียด
36020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียด
36030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รายละเอียด
37010000 สพป.อำนาจเจริญ รายละเอียด
38010000 สพป.บึงกาฬ รายละเอียด
39010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รายละเอียด
39020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รายละเอียด
40010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1 รายละเอียด
40020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายละเอียด
40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 รายละเอียด
40040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4 รายละเอียด
40050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5 รายละเอียด
41010000 สพป.อุดรธานี เขต 1 รายละเอียด
41020000 สพป.อุดรธานี เขต 2 รายละเอียด
41030000 สพป.อุดรธานี เขต 3 รายละเอียด
41040000 สพป.อุดรธานี เขต 4 รายละเอียด
42010000 สพป.เลย เขต 1 รายละเอียด
42020000 สพป.เลย เขต 2 รายละเอียด
42030000 สพป.เลย เขต 3 รายละเอียด
43010000 สพป.หนองคาย เขต 1 รายละเอียด
43020000 สพป.หนองคาย เขต 2 รายละเอียด
44010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รายละเอียด
44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2 รายละเอียด
44030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3 รายละเอียด
45010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รายละเอียด
45020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รายละเอียด
45030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รายละเอียด
46010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รายละเอียด
46020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รายละเอียด
46030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รายละเอียด
47010000 สพป.สกลนคร เขต 1 รายละเอียด
47020000 สพป.สกลนคร เขต 2 รายละเอียด
47030000 สพป.สกลนคร เขต 3 รายละเอียด
48010000 สพป.นครพนม เขต 1 รายละเอียด
48020000 สพป.นครพนม เขต 2 รายละเอียด
49010000 สพป.มุกดาหาร รายละเอียด
50010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รายละเอียด
50020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รายละเอียด
50030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียด
50040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รายละเอียด
50050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รายละเอียด
50060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รายละเอียด
51010000 สพป.ลำพูน เขต 1 รายละเอียด
51020000 สพป.ลำพูน เขต 2 รายละเอียด
52010000 สพป.ลำปาง เขต 1 รายละเอียด
52020000 สพป.ลำปาง เขต 2 รายละเอียด
52030000 สพป.ลำปาง เขต 3 รายละเอียด
53010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
53020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รายละเอียด
54010000 สพป.แพร่ เขต 1 รายละเอียด
54020000 สพป.แพร่ เขต 2 รายละเอียด
55010000 สพป.น่าน เขต 1 รายละเอียด
55020000 สพป.น่าน เขต 2 รายละเอียด
56010000 สพป.พะเยา เขต 1 รายละเอียด
56020000 สพป.พะเยา เขต 2 รายละเอียด
57010000 สพป.เชียงราย เขต 1 รายละเอียด
57020000 สพป.เชียงราย เขต 2 รายละเอียด
57030000 สพป.เชียงราย เขต 3 รายละเอียด
57040000 สพป.เชียงราย เขต 4 รายละเอียด
58010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รายละเอียด
58020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รายละเอียด
60010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รายละเอียด
60020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รายละเอียด
60030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รายละเอียด
61010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1 รายละเอียด
61020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รายละเอียด
62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รายละเอียด
62020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รายละเอียด
63010000 สพป.ตาก เขต 1 รายละเอียด
63020000 สพป.ตาก เขต 2 รายละเอียด
64010000 สพป.สุโขทัย เขต 1 รายละเอียด
64020000 สพป.สุโขทัย เขต 2 รายละเอียด
65010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รายละเอียด
65020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2 รายละเอียด
65030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3 รายละเอียด
66010000 สพป.พิจิตร เขต 1 รายละเอียด
66020000 สพป.พิจิตร เขต 2 รายละเอียด
67010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รายละเอียด
67020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รายละเอียด
67030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียด
70010000 สพป.ราชบุรี เขต 1 รายละเอียด
70020000 สพป.ราชบุรี เขต 2 รายละเอียด
71010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รายละเอียด
71020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รายละเอียด
71030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รายละเอียด
71040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รายละเอียด
72010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รายละเอียด
72020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รายละเอียด
72030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รายละเอียด
73010000 สพป.นครปฐม เขต 1 รายละเอียด
73020000 สพป.นครปฐม เขต 2 รายละเอียด
74010000 สพป.สมุทรสาคร รายละเอียด
75010000 สพป.สมุทรสงคราม รายละเอียด
76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1 รายละเอียด
76020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2 รายละเอียด
77010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รายละเอียด
77020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รายละเอียด
80010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รายละเอียด
80020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รายละเอียด
80030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รายละเอียด
80040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รายละเอียด
81010000 สพป.กระบี่ รายละเอียด
82010000 สพป.พังงา รายละเอียด
83010000 สพป.ภูเก็ต รายละเอียด
84010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รายละเอียด
84020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รายละเอียด
84030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รายละเอียด
85010000 สพป.ระนอง รายละเอียด
86010000 สพป.ชุมพร เขต 1 รายละเอียด
86020000 สพป.ชุมพร เขต 2 รายละเอียด
90010000 สพป.สงขลา เขต 1 รายละเอียด
90020000 สพป.สงขลา เขต 2 รายละเอียด
90030000 สพป.สงขลา เขต 3 รายละเอียด
91010000 สพป.สตูล รายละเอียด
92010000 สพป.ตรัง เขต 1 รายละเอียด
92020000 สพป.ตรัง เขต 2 รายละเอียด
93010000 สพป.พัทลุง เขต 1 รายละเอียด
93020000 สพป.พัทลุง เขต 2 รายละเอียด
94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1 รายละเอียด
94020000 สพป.ปัตตานี เขต 2 รายละเอียด
94030000 สพป.ปัตตานี เขต 3 รายละเอียด
95010000 สพป.ยะลา เขต 1 รายละเอียด
95020000 สพป.ยะลา เขต 2 รายละเอียด
95030000 สพป.ยะลา เขต 3 รายละเอียด
96010000 สพป.นราธิวาส เขต 1 รายละเอียด
96020000 สพป.นราธิวาส เขต 2 รายละเอียด
96030000 สพป.นราธิวาส เขต 3 รายละเอียด