ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 อุ่นรัก 2 ภาษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุราษฎร์ธานี 79.187500 O-NET
2 ต้นกล้าแห่งปัญญา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กาญจนบุรี 79.010000 O-NET
3 จารุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 78.647500 O-NET
4 บ้านหนองบัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 2 น่าน 77.625000 O-NET
5 สุอารีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชลบุรี 77.240000 O-NET
6 อัตตาภิวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมุทรสาคร 76.247500 O-NET
7 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 75.595000 O-NET
8 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นครราชสีมา 74.457500 O-NET
9 บ้านดอนเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี 73.632500 O-NET
10 บ้านคอหงษ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 73.062500 O-NET
# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 บ้านดอนเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี 85.240000 O-NET
2 เกษมสาสน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงราย 81.687500 O-NET
3 อุ่นรัก 2 ภาษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุราษฎร์ธานี 80.147500 O-NET
4 วัดทางลัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 79.625000 O-NET
5 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจิตร 79.562500 O-NET
6 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี 78.825000 O-NET
7 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นครสวรรค์ 77.062500 O-NET
8 ปิยะจิตวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 76.645000 O-NET
9 อนุบาลสุธีธร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นครปฐม 76.487500 O-NET
10 นิธิวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน น่าน 75.960000 O-NET
# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 สัตย์สงวนวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 81.125000 O-NET
2 บ้านดอนแท่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 2 น่าน 80.437500 O-NET
3 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจิตร 79.622500 O-NET
4 อุ่นรัก 2 ภาษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุราษฎร์ธานี 77.362500 O-NET
5 ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สงขลา 75.617500 O-NET
6 ภูมิทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา 74.687500 O-NET
7 บ้านน้ำคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 2 น่าน 73.562500 O-NET
8 อนุบาลสุธีธร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นครปฐม 72.297500 O-NET
9 ปิยะจิตวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 72.262500 O-NET
10 บ้านผาสุก (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ 70.812500 O-NET

ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก 70.542500 O-NET
2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 70.490000 O-NET
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช 70.460000 O-NET
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง 69.857500 O-NET
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 69.762500 O-NET
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี 69.487500 O-NET
7 สตรีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 68.125000 O-NET
8 สามเสนวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 67.630000 O-NET
9 อำนวยศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 66.817500 O-NET
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 66.730000 O-NET
# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง 76.522500 O-NET
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช 75.130000 O-NET
3 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครราชสีมา 75.050000 O-NET
4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 74.947500 O-NET
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี 74.907500 O-NET
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 73.632500 O-NET
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 72.947500 O-NET
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก 72.417500 O-NET
9 สามเสนวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 72.045000 O-NET
10 สตรีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 71.760000 O-NET
# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 74.602500 O-NET
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง 73.655000 O-NET
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี 73.582500 O-NET
4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 71.957500 O-NET
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช 71.755000 O-NET
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก 70.950000 O-NET
7 สามเสนวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 69.492500 O-NET
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มุกดาหาร 68.252500 O-NET
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 67.970000 O-NET
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย 67.522500 O-NET

ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 มหิดลวิทยานุสรณ์ ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ นครปฐม 79.310000 O-NET
2 กำเนิดวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยอง 76.310000 O-NET
3 เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร 73.124000 O-NET
4 อำนวยศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 70.264000 O-NET
5 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 67.836000 O-NET
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 64.424000 O-NET
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง 63.992000 O-NET
8 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชียงใหม่ 63.268000 O-NET
9 สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครปฐม 63.186000 O-NET
10 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิษณุโลก 62.052000 O-NET
# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 มหิดลวิทยานุสรณ์ ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ นครปฐม 77.902000 O-NET
2 กำเนิดวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยอง 76.814000 O-NET
3 เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 72.170000 O-NET
4 อำนวยศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 68.550000 O-NET
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 66.520000 O-NET
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง 66.510000 O-NET
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี 64.536000 O-NET
8 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 64.534000 O-NET
9 ดอนบอสโกวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อุดรธานี 63.674000 O-NET
10 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิษณุโลก 62.706000 O-NET
# รายชื่อสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ยรวม รายละเอียด
1 มหิดลวิทยานุสรณ์ ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ นครปฐม 76.570000 O-NET
2 กำเนิดวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยอง 74.108000 O-NET
3 เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 69.792000 O-NET
4 อำนวยศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 65.532000 O-NET
5 สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครปฐม 64.676000 O-NET
6 ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 63.774000 O-NET
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง 61.132000 O-NET
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี 61.128000 O-NET
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 60.902000 O-NET
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครปฐม 59.804000 O-NET